Kako se igra sedeća odbojka

Razlike između pravila sedeće i "stojeće" odbojke

SEDEĆA ODBOJKA   "STOJEĆA" ODBOJKA
1. Dimenzije terena za igru su 10 m sa 6 m.
 
  1A. Dimezije terena za igru su 18 m sa 9 m.
 
2. Linije napada se nalaze na udaljenosti 2 m od sredine centralne linije (koja deli terena za igru na dva jednaka dela).
 
  2A. Linije napada se nalaze na udaljenosti 3 m od sredine centralne linije.
 
3. Mreža je dugačka 6,5-7 m, a široka 0,8 m.
 
  3A. Mreža je dugačka 9,5 m, a široka 1,0 m.
 
4. Visina mreže je 1,15 m za muškarce, a 1,05 m za žene.
 
  4A. Visina mreže je 2,43 m za muškarce, a 2,24 m za žene.
 
5. Oprema u kojoj se nastupa u toku igre u sedećoj odbojci može da uključuje i trenerku (donji dio), ali igračima nije dozvoljeno da koriste podmetače na sedalnom delu.
 
  -
 
6. Ekipa se može sastojati od najviše 12 igrača uključujući i najviše 2 igrača klasifikovana sa "minimalnom invalidnošću", jednog trenera, njegovog pomoćnika, jednog trenera specijaliste (npr. statističara) i jednog doktora ili fizioterapeuta.

Među 6 igrača na terenu, u svakom trenutku, može se nalaziti samo dva igrača sa minimalnom invalidnošću.

Primedba prevodioca:
Ovo pravilo se striktno primenjuje samo na takmičenjima reprezentativnih selekcija. Nacionalni savezi u svojim takmičenjima određuju primenu ovog pravila, a u većini zemalja dozvoljen je nastup dvojice potpuno zdravih i jednog igrača sa minimalnim telesnim oštećenjem (u postavi na terenu), što se primenjuje i u zvaničnim evropskim i svetskim klupskim takmičenjima. U zvaničnim takmičenjima Saveza sedeće odbojke invalida Republike Srpske od 12 prijavljenih igrača za utakmicu najmanje 5 igrača mora biti klasifikovano sa telesnim oštećenjem (TO), a ostali mogu biti klasifikovani bez telesnog oštećenja (BTO) ili sa minimalnim telesnim oštećenjem (MTO). Od šest igrača na terenu, u svakom momentu, najmanje 4 mora biti klase TO ili najmanje 3 klase TO i jedan MTO, uključujući i Libera.

Podatak o klasi igrača je upisan u takmičarsku legitimaciju.

 
  6A. Ekipa se može sastojati od najviše 12 igrača, jednog trenera, njegovog pomoćnika, jednog trenera specijaliste (npr. statističara) i jednog doktora ili fizioterapeuta.
 
7. Pozicija igrača se određuje i kontroliše položajem njihovih zadnjica. To znači da se ruka(e) i/ili noga(e) mogu nalaziti u zoni napada (igrača zadnje linije u toku izvođenja napadačkog udarca), u terenu za igru (servera prilikom izvođenja serve) ili u slobodnoj zoni izvan terena za igru (bilo kojeg igrača pri izvođenju serve, odnosno zauzimanju pozicija).
 
  7A. Pozicija igrača se određuje i kontroliše položajem njihovih stopala u kontaktu sa tlom.
 
8. U trenutku kada udara loptu, server mora sediti u zoni predviđenoj za izvođenje serve tako da njegova zadnjica ne sme dodirivati teren za igru, uključujući i osnovnu liniju (noge i ruke pri tome mogu dodirivati teren za igru ili slobodnu zonu van zone za serviranje)
 
  8A. Serverova stopala ne smiju dodirivati teren (uključujući osnovne linije) u trenutku kada udara loptu ili se odrazi pri izvođenju smeč-serve. Nakon izvedene serve igrač može stupiti ili doskočiti izvan servis-zone ili u teren za igru.
 
9. Dozvoljeno je dodirnuti protivnički deo terena sa stopalom/stopalima ili nogom/nogama bilo kada u toku igre pod uslovom da se tim postupkom ne ometa igra protivničkih igrača.

Dozvoljeno je šakom/a dodirnuti protivnički deo terena pod uslovom da jedan deo te šake/a ostaje u kontaktu sa središnjom linijom ili se nalazi neposredno iznad nje.

Dodirivanje protivničkog dela terena sa bilo kojim drugim delom tela je zabranjeno.
 
  9A. Dozvoljeno je dodirnuti protivnički deo terena šakom/šakama, stopom/stopalima pod uslovom da jedan deo tog stopala ili šake/a koja vrši prelaz ostaje u kontaktu sa središnjom linijom ili se nalazi neposredno iznad nje.Dodirnuti protivnički deo terena sa bilo kojim drugim delom tela je zabranjeno.
 
10. Igračima prednje linije je dozvoljeno da izvedu napadački udarac direktno na servu protivnika, kada je lopta u njihovoj prednjoj zoni (zoni napada) tj. kada je u potpunosti ili delimično prešla vertikalnu ravan za prelaz preko mreže.
 
  10A. Izvođenje napadačkog udarca na servu protivnika, kada je lopta u prednjoj zoni i u potpunosti iznad vrha mreže je greška.
 
11. Igrači zadnje linije mogu izvesti bilo koju vrstu napadačkog udarca na bilo kojoj visini ako u vreme izvođenja udarca sa zadnjicom ne dodiruju ili ne prelaze preko linije napada.
 
  11A. Nije dozvoljeno da igrači zadnjeg niza izvedu napadački udarac ako su prilikom odraza stopalom nagazili liniju napada ili u potpunosti stali u prednju zonu, a lopta se u momentu udarca nalazila u potpunosti iznad vrha mreže.
 
12. Igračima prednje linije je dozvoljeno da blokiraju servu protivnika.
 
  12A. Nije dozvoljeno blokiranje protivničke serve.
 
13. Igrači moraju imati kontakt sa terenom delom tela od ramena do zadnjice kad god se nalaze u akciji odigravanja sa loptom. Ustajanje, podizanje ili koračanje je zabranjeno.

Dozvoljen je vrlo kratak gubitak kontakta zadnjice sa terenom kada se odigrava loptom (u akcijama "spašavanja" lopte, prim.prev.), osim u slučajevima kada se izvodi servis, blok ili napadački udarac. Prilikom izvođenja ove tri radnje striktno je zabranjeno odvajanje zadnjice od terena (podloge).

 
  -
 
14. Zamena igrača nije ispravna ako igrač za zamenu ne sedi na klupi za rezervne igrače tako da klasifikacioni kontrolor može proveriti klasifikaciju igrača za zamenu.
 
  14A. Igrač za zamenu mora sedeti na klupi za rezervne igrače pre davanja zahteva za zamenu igrača.
 
15. Prvi sudija obavlja svoju funkciju stojeći na podu kod stuba na jednoj strani mreže.
 
  15A. Prvi sudija obavlja svoju funkciju sedeći ili stojeći na sudijskom postolju koje se nalazi na jednoj strani mreže. Njegov pogled mora biti otprilike 50 cm iznad mreže.
 
16. Kontrolor prilikom zamene igrača kontroliše njihovu klasifikaciju i neće dozvoliti da se izvrši izmena ukoliko su narušena pravila navedena pod brojem 6.
 
  -
 
17. Ako istovremeni kontakti protivničkih igrača s loptom iznad mreže prouzrokuju situaciju da je lopta uhvaćena (tj. akcija je u potpunosti zaustavljena) to je obostrana greška i nadigravanje se ponavlja. Ako se kratkotrajnim zadržavanjem lopte od strane protivničkih igrača ne prekida kontinuitet akcije takav produženi kontakt je dozvoljen.

Primedba prevodica:
To znači da sudije neće odmah dosuditi obostranu grešku već će, ukoliko lopta ne bude uhvaćena, dopustiti da se nadigravanje nastavi.

 
  17A. Ako istovremeni kontakti protivničkih igrača s loptom iznad mreže prouzrokuju tzv. produženi kontakt igra se nastavlja.
 Primedba:
Kompletna aktuelna pravila "stojeće" odbojke i ostali dokumenti se nalaze na sajtu OSS.

Prevod sa engleskog i obrada:
Zoran Ješić
Generalni sekretar SSOI RS i savezni odbojkaški sudija

 

Obrada šeme mreže:

Zoran Zavišin,
Nacionalni sudija UOSS